top of page
Psykisk arbejdsmiljø - Trivsel

Psykisk arbejdsmiljø / Trivsel

Juli, 2013

Psykisk arbejdsmiljø handler essentielt om, at medarbejdere og ledelse trives af at gå på arbejde og på arbejdspladsen. Der skal være balance mellem krav og indflydelse, medarbejderne skal kunne se udviklingsmuligheder, have social støtte og belønning, samt en række andre faktorer der forskningsmæssigt har vist sig, at være afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø. Vores rådgivning er målrettet styrkelse af den sociale kapital i virksomheden og er tilpasset efter behov, ofte med udgangspunkt i en NFA valideret trivselsmåling og rapport over
organisationens psykiske arbejdsmiljø.

 

Vi lægger vægt på, at såvel kurser som udviklingsforløb implementeres og forankres på arbejdspladsen, hvor resultater skabes igennem dialog og inddragelse af arbejdspladsens ledelse og medarbejdere.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

July, 2013

En kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø giver medarbejdere og ledelse et valideret værktøj til, at prioritere udviklingsområder, fastlægge relevante initiativer og forankre dem i organisationen.

 

Firmakultur er certificeret fra NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i brugen af et forskningsbaserede spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Skemaet er bygget om de såkaldte seks guldkorn og tre diamanter. Det handler kort sagt om, at skabe balance imellem krav og indflydelse, om forudsigeligheden ved en arbejde, at det skal være meningsfuldt at gå på arbejde, at belønning skal stemme overens med indsats, og at der er social støtte og opbakning. Vores kortlægning kommer hele vejen rundt, fra samarbejdsevne, tillid og troværdighed til retfærdighed og respekt.  

Trivselsmåling

April 22, 2013

Der findes mange former for trivselsmålinger og kortlægninger af arbejdsmiljø. NFA's spørgeskema er forskningsbaseret og gennemprøvet i flere hundrede virksomheder fra Danmark til Kina. Den røde farve i skemaet idikerer områder der kræver prioritering og de grønne angiver virksomhedens ressourcer. En kortlægning vil altid kun være en temperaturføler, der giver et billede af hensigtsmæssige indsatsområder. Firmakultur bistår med,at skabe udvikling og forankring i virksomheden, med målbare resultater.

Please reload

bottom of page