top of page

Leadership Equity Assessment™ (LEA)
 

Firmakultur er certificeret i ledelsesværktøjet Leadership Equity Assessment™

Vi måler virksomhedens evne til at performe på 13 afgørende ledelsesmæssige kompetencer og stiller skarpt på organisationes uudnyttede potentiale. En virksomhed ændrer sig ikke blot fordi lederne beslutter sig for det, men kræver indsigt i de forskellige niveauer af en virksomhed kultur og grundlæggende antagelse. Firmakultur er med til at skabe forandring for mennesker og virksomheder som vil forandres.  

Ledelse firmakultur
lederudvkling
Firmakultur ledelse

 

Ledelse der skaber performance​Firmakultur er certificeret i ledelsesværktøjet Leadership Equity Assessment™  "LEA". Værktøjet udgør en præcis referenceramme for en resultat- og opgavedrevet organisations- og ledelsesudviklingsproces, hvor udviklingen af den enkelte leders evner til at håndtere 13 specifikke ledelseskompetencer er i fokus. Leadership Equity Assessment™ er baseret på omfattende forskning, som viser at ledereder skaber excellente langsigtede organisations- og forretningsresultater, skiller sig ud fra andre ledere, ved at være specielt dygtige indenfor 13 konkrete og basale ledelseskompetencer.

 

Disse 13 ledelseskompetencer relaterer sig til lederens ansvar for at hans/hendes direkte referencer har produktive arbejdsvilkår og rammer. Leadership Equity Assessment™ analyserer og måler ledernes og hele organisationens

performance på de 13 ledelseskompetencer – som helhed, for hvert team og for den

enkelte leder.

 

Forretningsskabende værktøj

LEA værktøjet er baseret på ekstrem omfangsrig både kvalitativ og kvantitativ forskning,

der direkte kobler LEA resultater med forretningsresultater (produktivitet, effektivitet,

kundetilfredshed og talent fastholdelse)

 

Handlingsorienteret

Fokus er på opnåelse af viden, der direkte kan omsættes i handlinger

 

Organisatorisk overblik

Alle ledere, enheder og den samlede organisation måles og sammenlignes på performance

 

”Simplicity” = Enkelt og letforståeligt

Værktøjet er baseret på kun 13 udsagn og resultaterne gøres lettilgængelige i både en

personlig lederrapport samt i et organisatorisk hovedresultat

 

Skaber fokus

LEA målingen gentages typisk 4 gange over en periode på ca. 2 år udviklingspres. Via

klare og synlige handlingsplaner sættes der fokus på fremadrettet udvikling

 

Skaber ejerskab

Alle medarbejdere i en leders team involveres i udarbejdelsen af udvikingsmål og handlingsplan

 

(Jvf. Center for Ledelse)

bottom of page