top of page

Sammen skaber vi udvikling!

Firmakultur rågiver om arbejdsmiljø indenfor en bred vifte af ydelser. Vi har kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø og sikkerhed, medarbejder- og lederudvikling, samt generelle arbejdsmiljøopgaver som APV, kemikaliregistering og ergonomi.

Psykisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Ledelse

Psykisk arbejdsmiljø handler essentielt om at skabe balance mellem krav, indflydelse, udviklingsmuligheder, social støtte og belønning. Vores rådgivning er målrettet styrkelse af den sociale kapital i virksomheden og er tilpasset efter behov, ofte med udgangspunkt i en NFA valideret trivselsmåling og rapport over
organisationens psykiske arbejdsmiljø.
Vi lægger vægt på, at såvel kurser som udviklingsforløb implementeres og forankres på arbejdspladsen, hvor resultater skabes igennem dialog og inddragelse af arbejdspladsens ledelse og medarbejdere.

 

Firmakultur tilbyder forskellige modeller til at varetage rådgivning om arbejdsmiljø inden for byggeri og produktion. 

  • ​Vi hjælper med ajourføring af APV i virksomheden og på byggepladsen.

 

  • Vi udarbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed. PSS i projektering og udførelse.
  • Vi varetager sikkerhedskoordinering i projektering og udførelse.
  • Vi rågiver om arbejsmiljølovgivning og regler
  • Sikkerhedsledelse og repræsentation i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladser og internt i virksomheden.

Firmakultur er certificeret i ledelseværktøjet LEA - Leadership Equity Assessment. LEA bygger på international forskning med dataindsamling fra 12 lande. Foskningen viste ,at de bedste ledere udmærker sig ved 13 konkret kompetencer. Firmakultur kortlægger organisationens ledelsesmæssige potentiale og uudnyttede potentiale, samlet set, afdeling for afdeling og leder for leder.

 

bottom of page